top of page
Suur tumne tasut2_edited.png


Filmi valmimist toetas Allan Kaldoja


Film linastus:

Edasi.org Youtube 09.05.23

ERR/Jupiter 20.09.23


“Nemad” on dokumentaalfilm, mis räägib Eestis elava vene kogukonna väljakutsetest. Filmis räägivad oma identiteedist, integratsioonist ja sellega seotud raskustest, aga ka sõjast Ukrainas kuue väga erineva vene kogukonna esindajad. Tegemist on Edasi esimese katsetusega dokfilmi vallas.


Eestis elab kaks kohati erineva maailmapildiga rahvusgruppi. Mõlemal on oma tõde ja õigusega ka hingehaavad, mida pärandatakse põlvest põlve edasi. Üle 30 aasta hiljem kannatab selle tõttu generatsioon, kes polnud vastanduse tulipunktis veel olemaski. Tulemuseks on näiteks noored, kes peavad end ise eestlasteks (sest nad on Eestis sündinud ja kasvanud), aga räägivad eesti keelt kehvasti või ei oska üldse ning saavad seepärast oma koduriigis halvemini hakkama. Või siis noored, kes ei teagi täpselt, kes nad on.


Ajal, mil Eesti vene kogukond Ukrainas puhkenud sõja tõttu eelkõige negatiivset tähelepanu pälvib, on oluline märgata ja näidata, kui kirju see kogukond tegelikult on. Intervjueeritavate seas on näiteks Vaba Lava töötaja Aleksandr Moissejenko, kes on halli passiga eestimaalane ning kaitseliitlane. Eesti keelt ta ei räägi, olevat liiga keeruline Narvas elades seda õppida. Aga ka ERR-i korrespondent, Moskvas sündinud, elanud ja eesti keelt rääkima õppinud Anton Aleksejev, kellel on hoopis eriline vaade rahvusele, millel polegi nii määrav roll tema identiteedis.


Selleks, et ühiskonnas kaoks “meie” ja “nemad” vastandus, on vaja peale aastakümneid uuesti tagasi algusesse minna ning meelde tuletada, miks on see üleüldse tekkinud. Sel juhul on võimalik emotsioonide asemel näha lahendusi. “Meie” teame, mida räägime “meie”. Aga kui hästi me teame, mida ütleksid “nemad”? Ja kas “nemad” ikka teavad, mida räägiksime “meie”?


Dokfilmi tegemisel on kasutatud järgmisi allikaid:


bottom of page